Image

Spara energi & sänk driftkostnader

Nya insikter om din fastighet leder till åtgärder som minskar energianvändning och driftkostnader.
Image

Skapa nöjdare och mer produktiva hyresgäster

Automatisera och anpassa funktioner som belysning, värme, kyla och lokalnyttjande för att skapa en bättre komfort och ökad produktivitet.
Image

Minska din fastighets miljöpåverkan

Optimera nyttjandet av resurser för värme, kyla, elektricitet, vatten, luft och andra system för att spara energi, konsumtion och kostnader.
Image

Över 100 års samlad erfarenhet av avancerad fastighetsautomation

SDC Automation har genomfört projektering, installation och driftsättning av komplexa IoT-baserade automationsprojekt sedan 2013. Genom åren har vi gjort installationer i befintliga och nyproducerade kommersiella fastigheter, bostadsfastigheter, serverhallar mm. Vår personal har en samlad erfarenhet på mer än 100 år. Som märkesobunden leverantör har vi kunskap om en mängd olika enheter och system, och hur de kan integreras.
Vad vi gör

SDC Optima™ – visuell plattform för övervakning, analys och optimering

SDC erbjuder en unik, öppen och skalbar IoT-plattform för visualisering, analys och optimering av enheter och system. Du får en överskådlig bild som gör det enkelt att övervaka din fastighetsdata i realtid – ett system där du kan se din fastighets samtliga funktioner.
Läs mer
Image
Image

SDC Keyhole™ – nyckeln till smarta fastigheter

För att nå maximal nytta med fastighetsautomation vill du integrera information från många olika datakällor i realtid. SDC Keyhole stödjer kommunikation via de flesta standardprotokoll och kan integrera enheter och system från i princip alla ledande leverantörer.
Läs mer