Våra tjänster

Som märkesobunden leverantör med mer än 100 års samlad erfarenhet av avancerad fastighetsautomation är vår styrka en bred kunskap om olika enheter, system, protokoll och andra utmaningar som väntar då de ska integreras. Vi hjälper er hela vägen från projektering till installation, drift och optimering.
Image

Projektering

Vi hjälper ett att projektera för övervakning, mätning, styrning och automation.

Installation

Vi utför installationer av allt från IoT-sensorer och mätare, till kompletta automationssystem i befintliga eller nyproducerade fastigheter.

Integration

Vi hjälper er att integrera enheter och komponenter i ett överordnat system. Vi kan även integrera befintliga system med vår IoT-plattform SDC Optima och externa datakällor.

Driftsättning av IoT-plattform

Vi driftsätter vår plattform, SDC Optima, för övervakning, styrning, automatisering och optimering. Plattformen kan installeras lokalt eller i molnet med högsta säkerhet.