SDC Optima

SDC erbjuder en öppen, skalbar och toppmodern IoT-plattform för visualisering, analys, styrning och optimering av fastighetsfunktioner. Med hjälp av SDC Optima kan fastighetsägare säkerställa hög inomhuskomfort för sina hyregäster, minskad energiförbrukning och en hållbar fastighetsverksamhet.
Image

Visualisering

SDC Optima är utformat med användaren i fokus. Det användarvänliga gränssnittet, utvecklat i HTML 5 med responsiv design för desktop, surfplatta eller mobil, ger en omfattande men lättförståelig bild av exempelvis inomhusluftsförhållanden, energieffektivitet eller systemprestanda.

Visualiseringen sker hela vägen från makronivå, med en eller flera fastigheter på en karta, till mikronivå där enheter och deras ingående komponenter visas.
Den smarta visualiseringen av data bidrar till insikter som kan leda till minskad energianvändning, lägre driftkostnader och ökad komfort. Även aktuell driftinformation, inklusive larm, blir enkelt tillgängligt i ett och samma gränssnitt.
Image
Image

Image

Integration - SDC Keyhole

För att nå maximal nytta med fastighetsautomation vill du integrera information från många olika enheter och system i realtid – allt från befintliga system för värme och kyla, till externa datakällor för exempelvis väderlek eller energipriser. Det gör det möjligt att upptäcka avvikelser och optimeringsmöjligheter.
Svårigheten är att de flesta system har olika sätt att representera och kommunicera data. Innan data kan samköras och analyseras behöver den standardiseras och struktureras. SDC Keyhole är en mjukvaruplattform som möjliggör integration av i princip vilken datakälla som helst för övervakning, mätning och styrning. Den är utvecklad under lång tid och innehåller idag översättningar för de flesta ledande enheter, system och tjänster. SDC Keyhole kan även kommunicera via välkända protokoll som BACnet, LON, KNX, KNX IP, Modbus TCP IP / RTU, M-Bus och samtliga öppna API:er.

Analys och optimering

Historiska data, trender eller scenarior kan användas för analys och jämförelser mot KPI:er, energi- och prestandaanalyser. Med smarta funktioner kan optimala klimatförhållanden, utifrån hyresgästernas behov, uppnås med lägsta möjliga energianvändning.
Baserat på idealiska situationer eller KPI:er kan automatiska larmsystem ställas in för att följa processer och varna för avvikelser. Det gör det möjligt att förutse ineffektiviteter, problem eller behov av underhåll.
Larm visas direkt i användargränssnittet men kan även dirigeras till e-post eller SMS-kanaler. Sådana analyser och alarmsystem i realtid gör det möjligt att snabbt vidta åtgärder innan finansiella förluster ackumuleras.
Den öppna plattformen gör det möjligt att integrera externa analys- och optimeringsprogram samt plugins.
Image

Image

Styrning och automatisering

Plattformen kan användas för både manuell och automatiserad fjärrstyrning av funktioner och system. Genom att automatisera analysen av data, och omvandla det till insikter och beslutsunderlag, kan driftansvariga fokusera på att lösa problem, istället för att söka efter dem.
SDC Optima kan även överföra data tillbaka till system eller IoT-enheter i din fastighet. De kan exempelvis vara mobila applikationer i kommersiella miljöer, miljöledningssystem eller befintliga automationssystem.

Datalagring och kommunikation

SDC Optima kan antingen installeras lokalt eller som en molnlösning. Oavsett vilket så är säkerhet och driftprestanda vår högsta prioritet.
Därför har vi valt Microsoft som vår huvudleverantör av server-infrastruktur. Microsoft är branschledande när det kommer till lösningar för datasäkerhet och integritetsskydd. De är även den första molnleverantören som fått ett erkännande från EU: s dataskyddsmyndighet.
För datalagring använder vi oss av Microsoft SQL vilket innebär att alla data som vi samlar in via plattformen lagras på en SQL-server. Det är en mycket dynamisk och skalbar lösning som snabbt och automatiskt kan anpassas för att maximera prestanda.
Våra lösningar kan vara antingen trådbundna eller trådlösa beroende på förutsättningar i fastigheten eller krav från kund. Säker kommunikation erhålls med hjälp av IP-nätverk och kommunikationslösningar som HTTPS, Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) och MQ Telemetry Transport (MQTT).
Image