Vad vi gör

Kommersiella fastigheter och kontor är ekonomiskt, resurs- och energimässigt en av de största investeringarna som görs i samhället. I de allra flesta fall utgör drift och underhåll närmare 70% av totalkostnaden. Samtidigt är nyttjandegraden i många fall under 50%. Det innebär att en stor del av energin går åt till att värma upp, lysa upp och underhålla outnyttjade tillgångar. Varför kastar vi bort så mycket resurser?
Image
Problemet är att fastighetsägare saknar realtidsinformation om hur deras fastigheter används och förbrukar resurser. Istället fattas beslut baserat på manuellt insamlad, kvalitativ, känslomässig eller historisk information – utan möjlighet att enkelt och effektivt automatisera åtgärder.
Tänk om vi istället kunde mäta, analysera och agera baserat på realtidsinformation kring hur fastigheten används? Med insikter kring exempelvis hyresgästaktiviteter, nyttjande, klimat och energi skulle vi då kunna forma den perfekta upplevelsen för hyresgäster, samtidigt som vi sparar både pengar, energi och miljö.

Vi kopplar upp din fastighet och gör den smart.

Det har länge pratats om IoT och smarta byggnader som en lösning för att öka komforten och minska energianvändningen i fastigheter. Så varför är inte fler fastigheter smarta idag? Sanningen är den att majoriteten av alla befintliga kommersiella fastigheter är otroligt komplexa och består redan av en blandning av många olika enheter och system. De allra flesta har ett eller flera system för automation - även om de inte är IoT-baserade.
Som märkesobunden leverantör med mer än 100 års samlad erfarenhet av avancerad fastighetsautomation är vår styrka en bred kunskap om olika enheter, system, protokoll och andra utmaningar som väntar då de ska integreras. Vi har hjälpt kunder i både Sverige och Norge med komplexa installationer och integreringar av allt från enskilda komponenter till överordnade IoT-baserade system.
Image
Image

Nyproduktion eller befintlig fastighet spelar ingen roll.

Vi har lösningar som passar alla förutsättningar. I befintliga fastigheter, där kabeldragning blir för komplicerat och dyrt, kan trådlös kommunikation med hög säkerhet vara ett alternativ.
Från kabeldragning, till nätverk och HVAC – infrastruktur för smarta fastigheter är enklast att lösa vid nyproduktion. Men oftast är det befintliga fastigheter som är de som har störst behov av energieffektivisering.
Image

Ta kontroll över energianvändning, driftkostnader och komfort.

Vi ger dig tillgång till alla funktioner i din fastighet – oavsett var du befinner dig. Det här ger dig helt nya insikter och möjligheter. Du kan exempelvis automatisera och anpassa funktioner som belysning, värme, kyla och lokalnyttjande för att spara energi, men även skapa en bättre komfort för hyresgästerna. Förutse behov av underhåll eller service och meddela driftansvarig, vilket minskar risken för fel, driftstopp och ökade kostnader.

Nytta för fastighetsägare:

  • minskad energianvändning, kostnader och miljöpåverkan tack vare optimering av resurser nöjdare och
  • mer produktiva hyresgäster
  • ökat värde på fastigheten möjlighet att klara miljökrav
Image

Utan att kompromissa om säkerhet.

Många fastighetsägare har även skyndat långsamt med smart infrastruktur i sina byggnader. Rädslan kring datasäkerhet och eventuella intrång är i många fall en avgörande faktor.
Våra kunder kan välja mellan trådbunden eller trådlös kommunikation och lagring antingen lokalt eller i molnet. Oavsett vilket så är säkerhet och skydd av din data vår högsta prioritet.