Referensuppdrag

SDC Automation har genomfört projektering, installation och driftsättning av komplexa IoT-baserade automationsprojekt sedan 2013. I Sverige har vi bland annat gjort nybyggnationer åt Veidekke, Skanska, Fastighetskontoret och Heving & Hägglund.
Image

Akademiska Hus – Byggnad Wargentin – Solna Sverige

Visualisering av system samt analys av energi och effekter med SDC Optima. Installation av rumsreglering samt integration mot befintlig automatikutrustning från SAIA, Mbus-mätare för el och kyla samt mätning av el med eGauge.
Image
Image

Fabege, fastighet Bocken

Uppkoppling av befintliga styrsystem till överordnad plattform (SDC Optima). Nyinstallation av två ventilationsaggregat för att kunna optimera driften av fastigheten som ett steg i Fabeges strävan efter energibesparing.
Image
Image

Karolinska Institutet, belsysningsstyrning KI

Belysningsstyrning, på fyra plan, via Dali samt mätvärdesinsamling av rumstemperaturer, fukt och ljusnivå. Detta visualiseras sedan i SDC Optima och visas i skärmar ute på respektive plan.
Image
Image